Dr. Schlägl Dániel

Ügyvédjelölt

Dániel számottevő tapasztalatot szerzett a közigazgatási jog, ezen belül elsősorban a kisajátítási és egyéb kártalanítási jog, valamint a polgári és közigazgatási peres eljárásokban történő képviselet terén. Tevékenységét magyar és angol nyelven látja el.

Munkatársunk jogi diplomáját egyéb tanulmányait követően 2017-ben vette át a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Egyetemi tanulmányai alatt különböző központi közigazgatási szerveknél dolgozott, ahol változatos jogi feladatokat látott el. Ügyvédjelölti időszakát 2018-ban kezdte meg a Moldován & Társai Ügyvédi Irodánál.