Dr. Szabady Attila

Ügyvéd

Szabady Attila

Attila elsősorban a tulajdonjog, kötelmi jog, öröklési jog, családjog és házassági- élettársi vagyonjog területén segíti külső szakértőként irodánkat, különös hangsúlyt fektetve a peres eljárásokban való képviseletre.

1980-ban kapta meg diplomáját a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Rövid időszak után meghatározó munkája polgári ügyszakos bíráskodás volt, emellett oktatói tevékenységet is végzett, majd később jogi szakcikkeket írt napilapokba, folyóiratokba. Ügyvédi tevékenységét 1995-ben kezdte meg, azóta a fenti jogágakban tevékenykedik. A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja.