Tájékoztatás külföldi befektetések korlátozásáról

Tájékoztatás külföldi befektetések korlátozásáról

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvénnyel bevezetésre kerülő új szabályokra, amelyek 2019. január 1. napjától érdemi korlátozásokat vezetnek be a Magyarországon történő külföldi befektetésekkel kapcsolatban.

A jogszabály értelmében külföldi befektetőnek minősül az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen, valamint a Svájci Államszövetségen kívüli állam állampolgára, vagy ilyen államban bejegyzett jogi személy.

Szintén a külföldi befektetőkre vonatkozó szabályok alkalmazandók a meghatározott tevékenységet folytató, magyarországi székhelyű gazdasági társaságban meghatározott tulajdonrészt, valamint befolyást szerző

(a) Magyarországon,
(b) az Európai Unióban,
(c) az Európai Gazdasági Térségben,
(d) valamint a Svájci Államszövetségben

bejegyzett jogi személy, ha e személyben a külföldi befektető többségi befolyással rendelkezik.
2019. január 1. napjától külföldi befektető kizárólag a belügyminiszterhez tett bejelentés és a bejelentés tudomásulvételének visszaigazolását követően szerezhet meghatározott tevékenységet folytató, magyarországi székhelyű

(a) nyilvánosan működő részvénytársaságban 10%-ot,
(b) egyéb gazdasági társaságban 25%-ot

meghaladó tulajdonrészt, valamint a Polgári Törvénykönyv szerinti meghatározó befolyást.

A külföldi befektető bejelentési kötelezettsége abban az esetben is fennáll, ha az egyéb gazdasági társaságban történő tulajdonszerzése a 25%-ot nem éri, azonban annak eredményeként a külföldi befektetők tulajdonrésze összességében meghaladja a 25%-ot.

A külföldi befektetőt bejelentési kötelezettség terheli abban az esetben is, ha meghatározott tevékenységre magyarországi fióktelepet létesít.

Bejelentés-köteles továbbá a meghatározott tevékenység folytatásához szükséges infrastruktúrák, berendezések és eszközök üzemeltetési jogának megszerzése is, valamint a külföldi befektető által a fentiek szerinti mértékben tulajdonolt gazdasági társaság tevékenységi körének kiterjesztése valamely meghatározott tevékenységre.

A bejelentési kötelezettséggel érintett meghatározott tevékenységi körök az alábbiak (amely tevékenységeket egyébként a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény végrehajtásáról szóló 246/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet (Vhr.)  1. sz. Melléklete tovább konkretizálja):

(a) fegyver- és lőszergyártás, valamint egyes haditechnikai eszközök előállítása,
(b) kettős felhasználású termék előállítása,
(c) egyes titkosszolgálati eszközök előállítása,
(d) egyes pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások nyújtása
(e) egyes villamos energiával kapcsolatos szolgáltatások nyújtása,
(f) egyes földgázellátással kapcsolatos szolgáltatások nyújtása,
(g) egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatások nyújtása,
(h) egyes elektronikus hírközléssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása,
(i) valamint egyes elektronikus információs rendszerek kialakítása, fejlesztése vagy működtetése.

Fontos megjegyezni, hogy a Vhr. az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan meghatároz kivételeket is, ezért egy tervezett tranzakció előtt fontos ellenőrizni, hogy a tranzakció létrejöttéhez vagy zárásához valóban szükséges az új szabályozás szerinti eljárás lefolytatása.

A bejelentést a tulajdonszerzéstől, az üzemeltetési jogra vonatkozó szerződés megkötésétől, vagy az újonnan felvett tevékenység bejegyzésétől számított 10 napon belül kell megtenni, melyben a külföldi befektetőnek be kell mutatnia eddigi gazdasági tevékenységét, és csatolnia kell minden olyan okiratot, amely alapján megállapítható a külföldi befektető és a külföldi befektetőben részesedéssel rendelkező jogi személyek tulajdonosi szerkezete, valamint tényleges tulajdonosa.

A belügyminiszter a bejelentés alapján megvizsgálja, hogy a tulajdonszerzés, az üzemeltetési jog megszerzése, vagy az újonnan felvett tevékenység folytatása sérti-e Magyarország biztonsági érdekét, és a bejelentés megtételétől számított 60 napos – különösen indokolt esetben 120 napos – határidőn belül a bejelentést írásban visszaigazolja, vagy a tulajdonszerzést, az üzemeltetési jog megszerzését, vagy az újonnan felvett tevékenység folytatását megtiltja. A tiltó döntés ellen egyszerűsített közigazgatási per kezdeményezhető.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása minden esetben bírság kiszabását vonja maga után, melynek mértéke természetes személy esetén legfeljebb 1.000.000.-Ft, jogi személy esetén legfeljebb 10.000.000.-Ft-ig terjed. A bírság kiszabásával egyidejűleg a miniszter lefolytatja a fenti eljárást.

Fentiekre való tekintettel javasoljuk ügyfeleink részére, hogy közösen vizsgáljuk meg a külföldi részvétellel történő tranzakciós szándék rögzítését követően, hogy a befektetés a fenti korlátozó szabályok hatálya alá esik-e, és ennek megfelelően alakítsuk ki a tranzakció feltételeit.

You May Also Like

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezettek a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. Részletes cookie tájékoztató

Bezárás